PravyDiplom.cz 

Ověření pravosti čísla diplomu

Ročně vysoké školy vydají 100 000 diplomů.
Mělo by být snadné ověřit je.

Na PravyDiplom.cz jde ověřit 581 216 diplomů z 30 škol.

Znáte-li číslo jednoho z nich, můžete si zde bezpečně ověřit pravdivost údajů uvedených na papíře – zda odpovídá jméno, rok, příp. studijní program a obor, dle dat zveřejněných konkrétní školou.


Pro ověření vyberte školu

Akademie STING, o.p.s.
AMBIS a.s.
CEVRO Institut, z.ú.
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
České vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Ostravská univerzita
Policejní akademie České republiky v Praze
Prague City Vysoká Škola s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Univerzita Karlova
Univerzita Pardubice
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Možnost zapojit se nabízíme všem školám.

Právní ochrana diplomů

Diplom je veřejnou listinou dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Padělání a pozměnění veřejné listiny je trestným činem dle § 348 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jeho spáchání může být potrestáno i odnětím svobody. Trestní stíhání hrozí padělatelům i lidem, kteří si falzifikát koupí či jinak opatří.

Důvěryhodnost údajů

Údaje on-line zobrazené na https://pravydiplom.cz – nikoliv vytištěné nebo jinak zaznamenané – jsou důvěryhodné. Podrobně

Službu PravyDiplom.cz vyvíjí a provozuje tým Informačního systému Masarykovy univerzity a systémů na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz. Zapojené školy spravují svá data a odpovídají za správnost uvedených údajů.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 1. 12. 2021 03:29, 48. (sudý) týden | O systému | Přístupnost

Kontakt: pravydiplom(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Provozuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity