PravyDiplom.cz 

Ověření pravosti čísla diplomu

Vyberte školu, jejíž číslo diplomu chcete ověřit.

Ročně vysoké školy vydají 100 000 diplomů.
Mělo by být snadné ověřit je.

Na PravyDiplom.cz jde ověřit 300 486 diplomů z 26 škol.

Znáte-li číslo jednoho z nich, můžete si zde bezpečně ověřit pravdivost údajů uvedených na papíře – zda odpovídá jméno, rok, příp. studijní program a obor, dle dat zveřejněných konkrétní školou.


Pro ověření vyberte školu

Právní ochrana diplomů

Diplom je veřejnou listinou dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Padělání a pozměnění veřejné listiny je trestným činem dle § 348 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jeho spáchání může být potrestáno i odnětím svobody. Trestní stíhání hrozí padělatelům i lidem, kteří si falzifikát koupí či jinak opatří.

Důvěryhodnost údajů

Údaje on-line zobrazené na https://pravydiplom.cz – nikoliv vytištěné nebo jinak zaznamenané – jsou důvěryhodné. Podrobně

Službu PravyDiplom.cz vyvíjí a provozuje tým Informačního systému Masarykovy univerzity a systémů na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz. Zapojené školy spravují svá data a odpovídají za správnost uvedených údajů.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2017 13:10, 50. (sudý) týden | O systému

Kontakt: pravydiplom(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Provozuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity