Masarykova univerzita

www.muni.cz

K 28. 5. 2024 evidováno 162 118 diplomů

Informace k evidenci diplomů MU na PravyDiplom.cz

Masarykova univerzita eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od roku 2000.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód