Masarykova univerzita

www.muni.cz

K 16. 4. 2024 evidováno 161 912 diplomů

Informace k evidenci diplomů MU na PravyDiplom.cz

Masarykova univerzita eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od roku 2000.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód