Slezská univerzita v Opavě

www.slu.cz

K 20. 10. 2023 evidováno 24 737 diplomů

Informace k evidenci diplomů SU na PravyDiplom.cz

Slezská univerzita v Opavě eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od roku 2007.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód