Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

www.vszdrav.cz

K 23. 6. 2023 evidováno 2 944 diplomů

Informace k evidenci diplomů VŠZ na PravyDiplom.cz

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od roku 2008.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód