Vysoké učení technické v Brně

www.vut.cz

K 9. 12. 2023 evidováno 93 890 diplomů

Informace k evidenci diplomů VUT na PravyDiplom.cz

Vysoké učení technické v Brně eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od roku 2004.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód