České vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství

www.fbmi.cvut.cz

K 2. 6. 2023 evidováno 4 453 diplomů

Informace k evidenci diplomů FBMI ČVUT na PravyDiplom.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od roku 2006.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód