Janáčkova akademie múzických umění

www.jamu.cz

K 25. 6. 2024 evidováno 4 295 diplomů

Informace k evidenci diplomů JAMU na PravyDiplom.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od roku 2002.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód