Slezská univerzita v Opavě

www.slu.cz

K 8. 12. 2023 evidováno 24 739 diplomů

Informace k evidenci diplomů SU na PravyDiplom.cz

Slezská univerzita v Opavě eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od roku 2007.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód