Univerzita Pardubice

www.upce.cz

K 20. 6. 2024 evidováno 33 689 diplomů

Informace k evidenci diplomů UPa na PravyDiplom.cz

Univerzita Pardubice eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od roku 2004.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód