Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

www.vsb.cz

K 27. 3. 2024 evidováno 57 494 diplomů

Informace k evidenci diplomů VŠB-TUO na PravyDiplom.cz

VŠB-TUO eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od 1. 9. 2008.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód