Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

www.vscht.cz

K 19. 7. 2024 evidováno 20 697 diplomů

Informace k evidenci diplomů VŠCHT na PravyDiplom.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od roku 2006.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód