Vysoké učení technické v Brně

www.vut.cz

K 29. 5. 2024 evidováno 94 320 diplomů

Informace k evidenci diplomů VUT na PravyDiplom.cz

Vysoké učení technické v Brně eviduje čísla diplomů v PravyDiplom.cz od roku 2004.

Počet evidovaných diplomů v jednotlivých letech

kontrolní kód