816
tisíc
Diplomů celkem
100
tisíc
Ročně přidaných
35
Počet škol
Znáte-li číslo diplomu, můžete si bezpečně ověřit pravdivost údajů uvedených na papírovém diplomu. Například jméno, rok, příp. studijní program a obor, dle dat zveřejněných konkrétní školou.

Nebo vyberte školu ze seznamu níže

Zapojené školy

Školy, u kterých jsou údaje dostupné pouze se znalostí klíče

Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Panevropská univerzita, a.s.
Policejní akademie České republiky v Praze
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Vysoká škola podnikání a práva

Právní ochrana diplomů

Diplom je veřejnou listinou dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Padělání a pozměnění veřejné listiny je trestným činem dle § 348 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jeho spáchání může být potrestáno i odnětím svobody. Trestní stíhání hrozí padělatelům i lidem, kteří si falzifikát koupí či jinak opatří.

Důvěryhodnost údajů

Údaje on-line zobrazené na https://pravydiplom.cz – nikoliv vytištěné nebo jinak zaznamenané – jsou důvěryhodné.

Službu PravyDiplom.cz vyvíjí a provozuje tým Informačního systému Masarykovy univerzity a systémů na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz. Zapojené školy spravují svá data a odpovídají za správnost uvedených údajů.

Další projekty

Theses.cz

Národní registr závěrečných prací se systémem na odhalování plagiátů

https://theses.cz/

Odevzdej.cz

Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích

https://odevzdej.cz/

Repozitar.cz

Repozitář vědeckých prací se systémem na odhalování plagiátů

https://repozitar.cz/

is.muni.cz

Univerzitní systém pro studijní administrativu, e-learning a komunikaci uvnitř školy

https://is.muni.cz/